Privacy

PRIVACYVERKLARING SLAAPKOPJE

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

SLAAPKOPJE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SLAAPKOPJE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan SLAAPKOPJE verstrekt. SLAAPKOPJE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Voor betaling via Mollie Payment zijn uw naam en betaalgegevens nodig. Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van uw eigen bank.

WAAROM SLAAPKOPJE GEGEVENS NODIG HEEFT

SLAAPKOPJE verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, dit kan telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post). Daarnaast kan SLAAPKOPJE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het leveren van een product.

HOE LANG SLAAPKOPJE GEGEVENS BEWAART

SLAAPKOPJE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

SLAAPKOPJE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van SLAAPKOPJE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SLAAPKOPJE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

SLAAPKOPJE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SLAAPKOPJE bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SLAAPKOPJE te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SLAAPKOPJE heeft hier geen invloed op. SLAAPKOPJE heeft Google geen toestemming gegeven om via SLAAPKOPJE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  . zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BETAALMETHODES KLARNA

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

BEVEILIGEN

SLAAPKOPJE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SLAAPKOPJE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SLAAPKOPJE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SLAAPKOPJE op via . www.slaapkopje.nl is een website van SLAAPKOPJE.

SLAAPKOPJE is als volgt te bereiken:
Adres: George Kiersstraat 1, 9403 BR Assen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: kvk 71338314
Telefoon: 0592 -25 05 45
E-mailadres: